Án lệ lĩnh vực Bảo hiểm

Thời gian đăng: Lúc 19:41, ngày 06/10/2021

1. Án lệ số 22/2018/AL

Tên án lệ: Về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

FILE TẢI VỀ

2. Án lệ số 23/2018/AL

Tên án lệ: Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày thông qua: 17/10/2018

Ngày áp dụng: 03/12/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

FILE TẢI VỀ

3. Án lệ số 37/2020/AL

Tên án lệ: Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

Ngày thông qua: 05/02/2020

Ngày áp dụng: 15/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

FILE TẢI VỀ

Thẻ:, , , , ,