10 lưu ý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng (P.2)

Thời gian đăng: Lúc 14:44, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 1 là A.

Căn cứ khoản 2 Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015, mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Câu hỏi 2. Tại hợp đồng dân sự, nếu các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,