10 lưu ý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng (P.7)

Thời gian đăng: Lúc 14:47, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 6 là B.

Căn cứ Điều 304 Luật Thương mại năm 2005, bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Câu hỏi 7. Đối với hợp đồng xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức phạt hợp đồng là bao nhiêu?

A. Do các bên thỏa thuận

B. Tối đa không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm

C. Tối đa không quá 12% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm

Thẻ:, ,