10 vấn đề tuy gọi vậy nhưng thực tế không phải là vậy (P.12)

Thời gian đăng: Lúc 14:29, ngày 04/10/2021

Kết quả của bạn như sau:

  • Nếu trả lời đúng 5 câu là trung bình.
  • Nếu trả lời đúng 6 câu là trung bình – khá.
  • Nếu trả lời đúng 7 câu là khá.
  • Nếu trả lời đúng 8 câu là giỏi.
  • Nếu trả lời đúng 9 câu là xuất sắc.
  • Nếu trả lời đúng 10 câu là quá tuyệt với.
  • Nếu trả lời đúng dưới 5 câu thì cũng “bình thường thôi mà”

Thẻ: