10 vấn đề tuy gọi vậy nhưng thực tế không phải là vậy (P.8)

Thời gian đăng: Lúc 14:26, ngày 04/10/2021

Đáp án của Vấn đề 7 là: Vợ và bồ nhí cùng yêu chung (chung tình) một ông chồng/người yêu, nhưng trong họ có người ngoại tình.

Vấn đề 8: Gọi là rửa nhưng không phải là rửa (không dùng nước)?

Click vào đây để xem đáp án của Vấn đề 8.

Thẻ: