10 vấn đề tuy gọi vậy nhưng thực tế không phải là vậy (P.9)

Thời gian đăng: Lúc 14:27, ngày 04/10/2021

Đáp án của Vấn đề 8 là: Căn cứ Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015, Tội rửa tiền nhưng hành vi rửa tiền không phải dùng nước.

Vấn đề 9: Gọi là Không bộ nhưng lại là Bộ?

Thẻ: