20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P11

Thời gian đăng: Lúc 15:53, ngày 03/10/2021

Đáp án câu hỏi 10 là A.

Căn cứ khoản 5 Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt nếu bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn.

Câu hỏi 11. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,