20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P13

Thời gian đăng: Lúc 15:57, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 12 là A.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Câu hỏi 13. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,