20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P15

Thời gian đăng: Lúc 16:01, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 14 là B.

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Câu hỏi 15. Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra cho người khác. Đúng hay Sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,