20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P19

Thời gian đăng: Lúc 16:05, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 18 là A.

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng.

Câu hỏi 19. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi tổ chức lễ cưới. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,