20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P20

Thời gian đăng: Lúc 16:06, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 19 là B.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

Câu hỏi 20. Vợ, chồng mỗi người có thể theo một tôn giáo riêng (không giống nhau). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,