20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P3

Thời gian đăng: Lúc 15:28, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 2 là B.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (chỉ là không thừa nhận chứ không phải cấm).

Câu hỏi 3. Con đẻ và con nuôi của cha không được kết hôn với nhau. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,