20 câu nhận định Đúng–Sai về Hôn nhân và Gia đình (có đáp án)_P6

Thời gian đăng: Lúc 15:49, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 5 là B.

Căn cứ khoản 1 Điều 8 và điểm d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp này giữa Y và X được quyền kết hôn (vì bà con ở đời thứ tư).

Câu hỏi 6. Ông nội của M là ông ngoại của N nên M và N được kết hôn với nhau vì không cùng họ. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,