8 điều cần nhớ khi xin việc nhằm tránh thiệt thòi cho bản thân (P.5)

Thời gian đăng: Lúc 20:39, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 4 là B.

Căn cứ khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Do đó, trước khi bắt đầu thử việc thì hai bên phải giao kết hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động (trong đó có nội dung về thử việc).

Câu hỏi 5. Thời gian làm việc chỉ 3 tuần nhưng công ty bắt thử việc 3 ngày. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,