8 điều cần nhớ khi xin việc nhằm tránh thiệt thòi cho bản thân (P.7)

Thời gian đăng: Lúc 20:41, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 6 là B.

Căn cứ khoản 2 Điều 24 và điểm đ khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, hai bên phải nêu rõ mức lương thử việc tại hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động (trong đó có nội dung về thử việc).

Câu hỏi 7. Công ty yêu cầu trong thời gian 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng lao động, bạn không được mang thai; nếu vi phạm sẽ bị đuổi việc. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,