Bật đèn xe sao cho đúng luật, để không bị xử phạt? (P.4)

Thời gian đăng: Lúc 19:07, ngày 05/10/2021

Đáp án Câu hỏi 3 là B.

Căn cứ điểm g khoản 3 Điều 5, điểm m khoản 1 Điều 6, điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy; máy kéo, xe máy chuyên dùng sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều sẽ bị xử phạt như tại Câu hỏi 1.

Câu hỏi 4. Có được sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư?

A. Được phép sử dụng

B. Không được phép sử dụng

C. Tùy trường hợp cụ thể

Thẻ:, , , , ,