Bật đèn xe sao cho đúng luật, để không bị xử phạt? (P.6)

Thời gian đăng: Lúc 19:08, ngày 05/10/2021

Đáp án Câu hỏi 5 là A.

Căn cứ điểm r khoản 3 Điều 5, điểm m khoản 3 Điều 6, điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện giao thông khi chạy xe trong hầm đường bộ phải sử dụng đèn chiếu sáng. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

  • Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  • Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
  • Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Câu hỏi 6. Xe ô tô, mô tô khi chuyển hướng có bắt buộc phải bật đèn xi nhan?

A. Bắt buộc phải bật đèn xi nhan trong mọi trường hợp

B. Phải bật đèn xi nhan báo chuyển hướng, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức

Thẻ:, , , , ,