Bật đèn xe sao cho đúng luật, để không bị xử phạt? (P.7)

Thời gian đăng: Lúc 19:09, ngày 05/10/2021

Đáp án Câu hỏi 6 là B.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trường hợp điều khiển xe khi chuyển hướng mà không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) sẽ bị xử phạt như sau:

  • Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  • Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Câu hỏi 7. Xe ô tô, mô tô khi chuyển làn đường có bắt buộc bật đèn xi nhan?

A. Bắt buộc

B. Không bắt buộc

Thẻ:, , , , ,