Bật đèn xe sao cho đúng luật, để không bị xử phạt? (P.8)

Thời gian đăng: Lúc 19:10, ngày 05/10/2021

Đáp án Câu hỏi 7 là A.

Căn cứ điểm a khoản 2, điểm g khoản 5, điểm b khoản 11 Điều 5; điểm i khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

  • Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trường hợp chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

  • Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Click vào đây để quay lại từ đầu.

Thẻ:, , , , ,