Bị người yêu đánh, cần làm gì cho phù hợp? (P.G)

Thời gian đăng: Lúc 14:33, ngày 04/10/2021

Cảm ơn bạn đã trả lời câu khảo sát. Việc chọn phương án này thể hiện bạn là người “áp dụng pháp luật tuyệt đối” trong tình cảm.

>> Click vào đây để quay lại từ đầu

Thẻ:, , ,