Cẩm nang pháp lý để xử trí khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe (P.5)

Thời gian đăng: Lúc 10:24, ngày 04/10/2021

Đáp án Vấn đề 4 là B.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: “Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính”. Như vậy, Cảnh sát giao thông phải chứng minh bạn vi phạm thì mới được lập biên bản xử phạt.

Trường hợp, bạn không chấp nhận mình có lỗi và không chịu ký vào biên bản vi phạm nhưng Cảnh sát giao thông vẫn quyết định lập biên bản để làm cơ sở xử phạt thì Cảnh sát giao thông phải cần có 02 người làm chứng theo khoản 9 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Nếu bạn bị xử phạt mà không đồng ý với quyết định xử phạt đó thì bạn thực hiện quyền của mình theo khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.

Vấn đề 5. Nhiều bạn, có tâm lý cứ thấy Cảnh sát giao thông thì lo lắng, bị Cảnh sát giao thông dừng xe thì run sợ, hồi hộp. Nếu bạn muốn giải tỏa được tâm lý sợ hãi đó thì Click vào đây để xem chi tiết.

Thẻ:, , , ,