Cẩm nang pháp lý để xử trí khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe (P.6)

Thời gian đăng: Lúc 10:25, ngày 04/10/2021

Trước tiên, các bạn phải hiểu được nguyên tắc “mình tham gia giao thông đúng pháp luật thì tại sao phải sợ Cảnh sát giao thông”. Do đó, bạn cứ tham gia giao thông đúng pháp luật.

Thứ hai, nếu bạn tham gia giao thông đúng pháp luật mà Cảnh sát giao thông dừng xe thì bạn hợp tác cùng Cảnh sát giao thông để giải quyết vấn đề, vướng mắc (nếu có)

Thứ ba, trường hợp Cảnh sát giao thông làm việc không đúng quy định pháp luật (ví dụ: bạn không mắc lỗi mà ra quyết định xử phạt) thì bạn có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Click vào đây để quay lại từ đầu.

Thẻ:, , , ,