Cần biết 6 điều về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân để tránh bị thiệt thòi (P3)

Thời gian đăng: Lúc 0:37, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 2 là B.

Căn cứ Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2013), Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

Câu hỏi 3: Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng mà không đổi sang Căn cước công dân thì có bị xử phạt hay không?

A. Bị nhắc nhở

B. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng

Thẻ:,