Cần biết 6 điều về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân để tránh bị thiệt thòi (P6)

Thời gian đăng: Lúc 0:41, ngày 03/10/2021

Đáp án Câu hỏi 5 là C.

Căn cứ khoản 1 điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA, công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Câu hỏi 6: Chỉ cần có số căn cước công dân, người khác sẽ biết được bạn đăng ký khai sinh ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, giới tính. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:,