Chúc mừng bạn đã trả lời đúng 15/15 Câu hỏi ‘hóc búa’ này

Thời gian đăng: Lúc 9:20, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 15 là B.

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Với việc trả lời xuất sắc (đúng 15/15 Câu hỏi này), Phần thưởng của bạn là được trở thành ThànhViênPro của TÀI LIỆU LUẬT PRO (Nếu bạn chưa là ThànhViênPro thì đăng ký qua địa chỉ Email: TaiLieuLuatPro@gmail.com).

Click vào đây để quay lại từ đầu.

Thẻ: