Đáp án Câu hỏi 4 là C.

Thời gian đăng: Lúc 0:08, ngày 04/10/2021

Không ít tường hợp, người thuê nhà liên hoan tiệc mừng hoặc lý do khác mà vui vẻ quá mức gây mất trật tự hàng xóm thì liền bị chủ nhà đuổi ngay lập tức ra khỏi nhà. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì không phải như vậy.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục.

Đồng thời, căn cứ khoản 4 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014, bên cho thuê nhà ở đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên thuê biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Do đó, trường hợp bên thuê nhà ở làm mất trật tự lần đầu thì bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, kể cả trường hợp bên thuê nhà làm mất trật tự nhiều lần thỏa mãn điều kiện bị đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên cho thuê cũng không được đuổi họ ra khỏi nhà ngay lập tức mà phải tuân thủ thời hạn báo trước.

Click vào đây để quay lại từ đầu.

Thẻ:, , , ,