Người dân được phép đổi tên trong trường hợp nào?

Thời gian đăng: Lúc 23:30, ngày 09/11/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người dân có được quyền đổi tên của mình hay không?

Đáp: Căn cứ Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
>> Mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 áp dụng từ ngày 10/11/2021
>> Việc Làm Ngành Luật
>> Cần tuyển gấp hàng loạt Sinh viên Luật thực tập (chế độ phúc lợi tốt)
>> Sách Online Pháp luật (miễn phí)
>> Nhận diện lừa đảo qua Email, điện thoại để phòng tránh

  • Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.
  • Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.
  • Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con.
  • Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.
  • Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi.
  • Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.
  • Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Lưu ý, việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Thẻ:,