Điều kiện kết hôn được quy định như thế nào?

Thời gian đăng: Lúc 22:35, ngày 02/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện để được kết hôn được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Thứ hai, việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

Thứ ba, không bị mất năng lực hành vi dân sự.

Thứ tư, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau đây:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo.

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn.

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Lưu ý, Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Thẻ:, ,