Nhiều Sinh viên Luật hiểu sai 15 quy định này (P.14)

Thời gian đăng: Lúc 9:19, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 13 là B.

Căn cứ Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do đó, người chồng hoàn toàn được quyền viết di chúc để lại tài sản cho bất kỳ ai.

Câu hỏi 14. Tiền lì xì năm mới mà khách hàng, người thân tặng cho con là tài sản của ai?

A. Con

B. Cha, mẹ

Thẻ: