Nhiều Sinh viên Luật hiểu sai 15 quy định này (P.3)

Thời gian đăng: Lúc 9:12, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 2 là A.

Ví dụ: Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Câu hỏi 3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ: