Những nhầm lẫn về quyền lợi của người làm việc bán thời gian (P.3)

Thời gian đăng: Lúc 9:32, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 2 là A.

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

Câu hỏi 3. So với người lao động làm việc toàn thời gian, người lao động làm việc bán thời gian bị mất đi một số quyền lợi nhất định. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , , , ,