Những nhầm lẫn về quyền lợi của người làm việc bán thời gian (P.6)

Thời gian đăng: Lúc 9:34, ngày 04/10/2021

Đáp án Câu hỏi 5 là A.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 79 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp để lao động nữ, lao động nam có việc làm thường xuyên, áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà, đào tạo nâng cao tay nghề; lao động nữ được đào tạo thêm nghề dự phòng phù hợp với đặc điểm cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.

Câu hỏi 6 (*). Bạn trả lời đúng được bao nhiêu Câu trong tổng số 5 Câu hỏi nêu trên?

A. Từ 0 đến 3 Câu

B. 4 Câu

C. 5 Câu

Thẻ:, , , , ,