Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.26)

Thời gian đăng: Lúc 22:13, ngày 06/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 25.

Level 26: Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,