Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.31)

Thời gian đăng: Lúc 22:19, ngày 06/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 30.

Level 31: Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,