Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.37)

Thời gian đăng: Lúc 23:59, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 36.

Level 37: Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,