Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.38)

Thời gian đăng: Lúc 0:00, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 37.

Level 38: Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,