Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.47)

Thời gian đăng: Lúc 0:06, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 46.

Level 47: Thời hạn tước một số quyền công dân là bao lâu?

A. Từ 1 năm đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

B. Từ 1 năm đến 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

C. Từ 6 tháng đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

D. Từ 6 tháng đến 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

Thẻ:, ,