Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.58)

Thời gian đăng: Lúc 12:49, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 57.

Level 58: Người phạm tội đầu thú thì sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,