Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hình sự của bạn ở Level nào? (P.74)

Thời gian đăng: Lúc 15:36, ngày 04/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 73.

Level 74: Đầu thú và tự thú là giống nhau. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, ,