Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.16)

Thời gian đăng: Lúc 1:15, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 15.

Level 16: Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, không vi phạm điều cấm của pháp luật thì được áp dụng. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,