Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.17)

Thời gian đăng: Lúc 1:16, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 16.

Level 17: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên là đủ điều kiện về tuổi để được đăng ký kết hôn. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,