Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.19)

Thời gian đăng: Lúc 1:17, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 18.

Level 19: Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,