Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.29)

Thời gian đăng: Lúc 21:41, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 28.

Level 29: Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,