Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.30)

Thời gian đăng: Lúc 21:42, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 29.

Level 30: Vợ và chồng có thể khác nhau về tôn giáo (mỗi người theo một tôn giáo riêng). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,