Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.35)

Thời gian đăng: Lúc 21:45, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 34.

Level 35. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chồng cũng không được đánh vợ (dù vợ có ngoại tình, mang thai của người khác). Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,