Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.4)

Thời gian đăng: Lúc 1:06, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 3.

Level 4: Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,