Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.43)

Thời gian đăng: Lúc 10:34, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 42.

Level 43: Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,