Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.44)

Thời gian đăng: Lúc 10:35, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 43.

Level 44: Sau khi ly hôn, nếu vợ khó khăn về chỗ ở thì được quyền ở lại nhà chồng thêm một khoản thời gian nhất định. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,