Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.50)

Thời gian đăng: Lúc 10:40, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 49.

Level 50: Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,