Thử tài để biết kiến thức pháp luật Hôn nhân và Gia đình của bạn ở Level nào? (P.7)

Thời gian đăng: Lúc 1:09, ngày 05/10/2021

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Level 6.

Level 7: Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Thẻ:, , ,